Varför luktar det illa?

Luktar det pyton...?


Om man märker att det börjar lukta illa och avloppsvattnet tar längre tid på sig att försvinna, har man snart totalstopp - om man inte gör något åt saken.

Oftast beror stoppet på att fett genom åren byggs upp i avloppsrören. I fettet fastnar sedan t.ex. papper, hår, m.m. och även annat man INTE borde ha spolat ner i avloppet. Med hjälp av hetvatten under högt tryck blåses avloppsrören rena. Spolning av avloppsrören bör annars göras var 10-15:e år.

Om stoppen är återkommande är det oftast gamla gjutjärnsledningar som faller i bitar, trädrötter som tränger sig in, eller sättningar i marken utomhus.

Skulle stoppet ändå upprepas bör en filmning av avloppet ske för att se vad som blockerar.

Det kan också lukta illa om du har en otät anslutning mellan WC/tvättställ och golv. Då ses detta över och justeras eller byts ut.


TIPS:

Se till att inte golvbrunnarna torkar ur när de inte används.
En uttorkad golvbrunn kan ge ifrån sig dålig lukt. Fyll på med vatten.

I golvbrunnen sitter det en silkorg som skall plockas ur och rengöras ordentligt då och då. Runt denna silkorg sitter en packning (en så kallad O-ring). Om denna O-ring har torkat, är sprucken eller skadad, skall den bytas ut. Notera det så kallade RSK-numret på silkorgen. Din rörmokare hjälper dig med att skaffa en ny O-ring eller silkorg.

TIPS!

Vill du undvika stopp i avloppet spola då INTE ner:

  • Tandpetare, tandtråd och tops
  • Tamponger, bindor och kondomer
  • WC-ankor och "lukta-gott"
Släng i soporna i stället!